wetlands and biodiversity

Hitta oss  
Vårt kontor ligger på Lilla Böslid, en gammal gård som är ombygd till kontor och konferensanläggning. Mer om konferensanläggningen finns att läsa här >>.
Du hittar oss 10 km söder om Halmstad vid väg 15.
Hushållningssällskapet Halland
Lilla Böslid 146
S-305 96 Eldsberga / Sweden
Tel +46 (0)35 46500
John Strand, tel +46 (0)708 438218
john.strand   @   hushallningssallskapet.se

Peter Feuerbach, tel +46 (0)707 859192
peter.feuerbach   @   hotmail.com

Lisa-Feuerbach Wengel, tel +46 (0)739 991837
lisa.feuerbach-wengel   @   hushallningssallskapet.se

Lea Schneider, tel +46 (0) 739 601150
lea.schneider   @   hushallningssallskapet.se
 
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach