wetlands and biodiversity

Vårt team

Hushållningssällskapet Halland


Gamlingarna, fint uttryckt: Senior Consultants:

John Strand, tel +46 (0)708 438218 (till vänster)

Peter Feuerbach, tel +46 (0)707 859192 (till höger)

Miljöminister Lena Ek delade ut Artdatabankens naturvårdspris 2014 till John och Peter.


Vi har jobbat med våtmarker i jordbrukslandskapet sedan början av 1990-talet. Vår kompetens omfattar både jordbrukets praktiska frågor och de ekologiska och miljömässiga frågeställningarna. Detta är en förutsättning för att bedriva rådgivning kring hur man som lantbrukare kan kombinera miljöarbete med ett rationellt drivet jordbruk.

Vår kompetens efterfrågas även av kommuner, bostadsföretag, statliga institutioner som Länsstyrelser och Universitet även angående frågeställningar utanför jordbruket.

John har disputerat inom limnologi (sötvattensekologi) med specialkompetens inom vattenväxter. Peter är agronom och specialist på att arbeta med större projekt och innovationer samt arbetar även med anläggandets praktiska frågor.

Lea Schneider

Våra nya medarbetare är  Lisa, som kom tll oss 2015 efter hennes studier i miljövetenskap (till vänster)  och Lea (till höger), som anslöt till vår grupp 2019 och har ett avslut som fil dr. Båda har har många nya och fräscha idéer.Kontakta dem så får ni se.

Lisa-Feuerbach Wengel, tel +46 739 991837
Lea Schneider, tel +46 739 601150
   
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach