wetlands and biodiversity

Vårt team  

Hushållningssällskapet Halland


John Strand, tel +46 (0)708 438218


Peter Feuerbach, tel +46 (0)707 859192

Miljöminister Lena Ek delade ut artdatabankens naturvårdspris 2014 till John och Peter.
Vi har jobbat med våtmarker i jordbrukslandskapet sedan början av 1990-talet. Vår kompetens omfattar både jordbrukets praktiska frågor och de ekologiska och miljömässiga frågeställningarna. Detta är en förutsättning för att bedriva rådgivning kring hur man som lantbrukare kan kombinera miljöarbete med ett rationellt drivet jordbruk.

Vår kompetens efterfrågas även av kommuner, bostadsföretag, statliga institutioner som Länsstyrelser och Universitet även angående frågeställningar utanför jordbruket.

John har disputerat inom limnologi (sötvattensekologi) med specialkompetens inom vattenväxter. Peter är agronom och specialist på att arbeta med större projekt och innovationer samt arbetar även med anläggandets praktiska frågor.Vår senaste medarbetare är Lisa, som är efter studier i miljövetenskap kommit till oss 2015. Hon ansvarar för vår GIS-karthantering samt är en drivande utåtriktad pojektmedarbetare.Lisa-Feuerbach Wengel, tel +46 (0)739 991837
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach