wetlands and biodiversity

Livsmiljöer  
Salamandrar förtjänar vår omtanke och respekt. De har funnits i miljontals år.


Bilden ovan visar ett idealiskt småvatten för salamandrar, inklusive landskapets inredning runtom. Det finns gamla träd, stubbar och sten. Mycket löv och kortbetad mark och strand. Vattnet är grunt, solbelyst och innehåller mindre undervattenväxter samt stora övervattenväxter. Ifall vattnet torkar ut vissa år på sensommaren kan det vara en fördel då ev fisk i vattnet inte kan överleva. Fisken är inte bara salamanderäggens och yngelns största fiende utan äter även upp all tillgänglig levande föda i vattnet så det inte blir kvar mycket till salamandrarna.

En liten trädgårdsdamm, som här på enbart 15 m2, kan bli till ett eldorado med några hundra mindre salamandrar och ett dussintals större. Men då måste djuren redan finnas i närheten så de kan hitta platsen. Ett absolut krav är alltså att det finns bra livsmiljöer för dessa smådjur även utanför vattnet.

Att inreda en damm med stenar, gömslen och växter är en mycket enkel åtgärd jämfört med att skapa tillräckligt med bra- och tillräckligt stora utemiljöer. Det gör inget om det finns ett träd nära västsidan av dammen. Det kan då ge skugga på eftermiddagen och förhindra överhettning av vattnet på högsommaren. Det är inte fel med lite tillskott av löv som sjunker till dammbotten på hösten.

Är allt runtomkring bra så kan det räcka med så lite som en 40 cm djup och 90 cm bred brunnsring. Det är långt ifrån perfekt, men belyser hur pass mycket viktigare kvaliten på anslutande marker är. I små dammar eller plastkar/brunnsringar kan man sätta in vattenväxter planterade i krukor. De kan då lätt skötas, övervintras, och vid behov ersättas. Men det kan det bli svårt för larverna att utvecklas i dessa minimala vattensamlingar.

Bilderna med amfibierna i sanden är otroliga. Tyvärr blev det tid bara en kort stund för 3 bilder med mobilen innan djuren åter försvann i djupet. När dottern skulle renovera en liten mur stensatt med halvstora kullerstenar, lyfte hon omedvetet bort taket på en hemlig tillflyktsort för groddjur. Här hade 2 st vanlig padda och 4 st fullvuxna större vattensalamandrar knölat ihop sig ovanpå varandra i sanden för att undgå uttorkning. Det hade inte regnat på jättelänge och markerna var helt uttorkade.

Det finns mycket kvar att lära sig om salamandrars vanor, överlevnadsstrategier och krav på sin livsmiljö. Om vi lär oss att förstå mera av deras liv blir det lättare att hjälpa till. Salamandrarna har rätt att trivas bredvid oss i vårt gemensamma landskap. De har funnits i miljoner av år. De förtjänar vår omtanke och respekt.
   
En nästan ettårig svart hane som ännu inte har ryggkamm och som krupit ur sin damm mitt i nattens regn för att kalasa på en stor daggmask. Hälften är redan uppäten. Antagligen har salamandrar bra syn under vatten. Uppe på land reagerar de inte på rörelser längre bort än ett par meter. Man spekulerar i att de använder luktsinnet för att orientera sig och hitta tillbaka till sina vatten.
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach