wetlands and biodiversity

Anlita oss  
Vi har vår bas sedan 1992 på Hushållningssällskapet Halland med bra relationer till jordbruket i en intensiv jordbruksbygd. Vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela Sverige och norra Europa, där vi främst anlitas som specialister i något svårare projekt. En stor del av vårt arbete sker inom större fleråriga nationella och internationella samarbetsprojekt.

Vår specialkompetens
-
Engagemang av markägare/jordbrukare.
-
Svåra komplicerade projekt med krav på innovativt      nytänkande.
-Utveckla testanläggningar.
-Vattenväxtekologi och biodiversitet.

Vårt våtmarksarbete
-Projekteringar och projektledning för alla typer av anlagda våtmarker.
-Byggövervakning och kvalitetssäkring av entreprenader.
-Våtmarksinventeringar, uppföljningar och utredningar.
-Skötselplaner för anlagda våtmarker.
-Restaurering av våtmarker och vattendrag.
-Planläggning av åtgärder för större biologisk mångfald på landskap- och gårdsnivå eller i stadsmiljöer.
-Kurser och föreläsningar om våtmarksanläggning och våtmarkers biologi.
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach