wetlands and biodiversity

Nivåvåtmarker  
Nivåvåtmarker är en ny typ av våtmark med fokus recirkulation av näringsämnen, där problemet med näringsläckage angrips ur ett annat perspektiv. En nivå justerade våtmark kan optimeras för verklig retention av näringsämnen inom våtmarken i motsats till tidigare fokus som varit resursen slösaktig processen för denitrifikation.

Liksom andra typer av våtmarker en nivå våtmark samlar dräneringsvatten från flera ledningar längs platsen. Många gånger traditionella anlagda våtmarker inte kunna samla en stor del av fosfor är ansluten till sedimentpartiklar. Den minsta av partiklar med bär det mesta av fosforn kommer inte att ha tid sjunka till botten när vattnet djupt är till stora. Den eftertrak ungefärliga vattendjup på 15-20 cm typiskt styras av en nivå väl.Verkningsgraden förväntas vara hög då permanent låga vattennivåer optimera sedimentering och där flödestoppar kan infiltreras i specialdesignade infiltrations banker med träd som förbättrar infiltration av vatten. De innehöll näringsämnen kan extraheras från våtmarken och används som gödningsmedel på närliggande områden. En del av näringsämnen kommer att ackumuleras i träden.


Infoga bild senare.

 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach