wetlands and biodiversity

Fakta  

Totalt finns ca 100 arter av salamander. I Norden lever två arter, den vanligare Mindre vattensalamandern och den mer känsligare och sydligare Större vattensalamandern som också är nästan dubbelt så lång.

Som alla groddjuren i Sverige är även salamandrarna fridlysta. Deras antal har i takt med utdikningen av landskapet stadigt gått tillbaka. Många gånger lever de i isolerade bestånd långt från närmaste lämpliga grodvatten. Om något negativt händer kan dessa lokala bestånd dö ut utan att platsen kan återkoloniseras från andra grupper från fjäran platser pga de för långa avstånden.

Men nu finns det nytt hopp för salamandrarna när vi anlägger många nya våtmarker, och allt oftare även mindre groddammar.

Det finns många gemensamheter mellan våra två salamanderarter, men även en del, ibland häpnadsväckande skillnader.

Under dagtid trivs den större nära dammbotten och syns enbart när den simmar snabbt till ytan för att kort snappa efter luft. Den mindre lägger sig lite högre och ligger ibland gärna i solbelysta varma grunda partier. Den större aktiverar sig mest efter skymningen och hela natten, där den vid regn också tillfälligt kan lämna vattnet för att jaga lite större byten. Det gör inte den mindre.

Båda lägger sina ägg på levande eller döda blad av undervattenväxter. Den större lägger ner mycket arbete att vika bladen runt det enskilt lagda ägget, medan den mindre oftare lägger äggen oskyddade, även på t ex gamla löv. En märklig omständighet är att det för många miljoner år uppkommit ett genetiskt defekt i den större salamanderns reproduktion, vilket innebär att ca hälften av äggen aldrig utvecklas till levande larver. Trots denna defekt har alltså arten överlevt sedan urminnestider.

Groddjuren lever både i vatten och på land, därför har de fått namnet Amphibia. Det kommer från grekiskan och betyder "att leva på båda sidorna" vilket syftar på de två olika miljöer som groddjuren lever i under sin livcykel. Kanske är det just denna egenskap som gör att de dyker upp som förklädda prinsar i andra skepnader i sagor och dikter. "Groddjur fascinerar! Att följa hur snabbsimmande yngel i vatten genomför förvandlingen till landlevande arter är att uppleva ett av naturens många under...*

Salamandrarna lever den allra största delen av sina liv i det dolda. De kryper ner under stenar och stubbar, lövhögar eller tar sig ner i gnagares gångar. De kan vandra iväg under fuktiga varma nätter och enstaka exemplar har återfunnits upp till 500 m från hemmavattnet. Dessa små varelser är långlivade. De kan bli upp till 25 år gamla!


* Citat från Artdatabanken och Naturskyddsföreningens skrift " Grodans år"
   

Hanar av mindre vattensalamander (uppe) och större vattensalamander (nere).

 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach