wetlands and biodiversity

Publikationer. Published. Gratis böcker: Books for free:

1. Water and biodiversity in the agricultural landscape,
Feuerbach, P. Strand, J. 2010.

Working with waterbiotops in northern Europe. How is climate, different types of natural landscapes, pollution to water and natural cleaning/retention connected with biodiversity? Here we try to find links between environmental work, invironmental services and some basics in biologi.
Den svenska versionen är slut men kan laddas ned som pdf nedan.2. Fågelvåtmarker,

Strand, J. 2008

Den här boken behandlar anläggning av våtmarker för fåglar och ger många exempel på arters krav och hur vi kan bemöta dessa.

3. Praktisk handbok för våtmarksbyggare,

Feuerbach, P. 2014

Helt ny omarbetad  tredje upplaga. Nästan 200 bilder, 78 sidor. Allt om planering, anläggning, olika funktioner, skötsel och fördjupningar i reningsprocesserna och biologisk mångfald.
Gratis böcker. Hur kan de beställas?

Om du vill beställa några av de 3 senaste våtmarksböckerna , sänd oss ett mail och tala om vilka och i hur många exemplar du vill ha. Böckerna är gratis men vi bifogar ett inbetalningskort med portokostnaden och en liten summa för hanteringen. Glöm inte att skriva din adress.
Books for free, how can they be ordered?

If you want to order some of these 3 latest books please inform us by sending a mail tell which items and how many  you want to order. The booksare free of charge but we will ask you to pay for shipping and packaging. Don t forget to mention your adress.
   
Publikationer ENBART för nedladdning:  Items for ONLY downloading:

Klicka på bildera för att starta nedladdningen. Kan inte beställas som skrifter!
Click on the pictures for downloading. Can not be ordered printed!


Flyer about  Integrated Buffer Zones


A brief description of the idea, advanatges and how they are supposed to work technically. Also the very first results from our experimental site at Bölarp are presented both for the infiltration capacity and phosphorous retention.Page 2 and 3


Page 4 and 1
   Halmstads mångfaldsguide,

Feuerbach, P. Strand, J. 2009En rikt illustrerad skrift om intressanta biotoper i och i närheten av Halmstads tätorter. Hur kan vi förbättra för naturen och våra små vänner i vår närhet?

Boken är slut men här kan du ladda ner den som pdf fil.
Vatten och mångfald i jordbrukslandskapet,
Feuerbach, P. Strand, J. 2010

Att arbeta med vattenbiotoper ur ett nordeuropeiskt perspektiv. Hur hänger klimat, olika naturtyper, utsläpp och naturlig rening ihop med biologisk mångfald ?

Denna svenska version är tyvärr slut som bok, men kan laddas ner som pdf-fil.

Praktisk handbok för våtmarksbyggare, Feuerbach, P.1999 -anläggning och skötsel-

Första och andra upplagan: 15 000 ex.

Först i sitt slag i Sverige. Mer än 100 bilder. Har inspirerat första vågens våtmarksägare, entreprenörer, administratörer och studenter. Kallas av somliga våtmarkernas kultbok. Tyvärr slut. Men den kan laddas ner här som pdf-fil.
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach