wetlands and biodiversity

Besök och konferens på Lilla Böslid  

Vi erbjuder flertalet konferenssalar med plats för upp till 18, 80 eller 120 personer. Fika och mat kan serveras i lokalerna eller i den alldeles invid belägna värdshuset med plats för ca 80 gäster.

Vi har visningar av våra våtmarks experimentanläggningar och även av våra fältförsök som är del av Hushållningssällskapets verksamhet. Inte långt från Lilla Böslid ligger även de sk Mellby försöken som sedan tidig 80-tal dokumenterar utlakningen från ett 100 tal försöksrutor.Det stämningsfulla värdshuset på vårt gårdsområde.
Närmare information och bokning:

Lena Johansson. Tel: +46 35 46500
lena.johansson  @  hushallningssallskapet.se
 wetlands tjänster projekt_swe
 
© Peter Feuerbach